01 August, 2009

1 comments 8/01/2009 08:54:00 AM

Shinfa dan Para Sepupu

Posted by isma - Filed under
sama Mbak Tami, di bis pas mau mantenan ke Jakarta


sama Mbak Isti, di asrama haji pondok gede, t4 mantenan


sama Mbak Tami dan Mbak Isti, di aula t4 resepsi


sama Mbak Tami lagi deh


sama Dik Abhin, nemui Shinfa pas mau balik Jogjasama Mbak Uyung, mbakyune Mbak TamiShinfa di bis mo balik ke Jogja

1 comments:

entik said...

weh jan shinfa senengnya ketemu sepupu. Trus potonya narsis banget hehe..